admin9 března, 2017

Oficiální zahájení Komory právní odpovědnosti

Praha, 7. března 2017 Slavnostní zahájení působení Komory právní odpovědnosti (KPO) proběhlo poslední únorový den, 28.02.2017, v honosném prostředí hotelu Hoffmeister. Řečníci, mezi nimiž nechyběl Ladislav Špaček, upozornili na potřebu podpory společensky odpovědných firem a představili cíle KPO. Akce se účastnili významní hosté z oblasti veřejného i soukromého sektoru, politiky, […]
9 března, 2017

1. Snídaně s N v Praze na téma Dress code během celého dne pro úspěšnou ženu

Snídaně s N jsou networkingové události Nadi Labanové. Naďa Labanová se zaměřuje na etiketu pro ženy a svým konceptem Snídaní s N navazuje na business seminář Etiketa u stolu, pořádaný s Ladislavem Špačkem. Chystáme 2. díl Snídaně s N v Praze, na téma Kontaktních situací a oslovování, 28. března v […]
28 února, 2017

Na konci minulého roku vznikla Komora právní odpovědnosti

V závěru roku 2016 zahájila svou činnost Komora právní odpovědnosti (KPO), sloužící jako široká platforma k podpoře myšlenky společensky odpovědných firem, ke zlepšení právního povědomí a dodržování a respektování platných právních předpisů. Celý článek najdete zde.
28 února, 2017

Vznikla Komora právní odpovědnosti

V závěru roku 2016 zahájila svou činnost Komora právní odpovědnosti (dále KPO), sloužící jako široká platforma k podpoře myšlenky společensky odpovědných firem, ke zlepšení právního povědomí a dodržování a respektování platných právních předpisů. „Komora vznikla na základě dlouhodobé potřeby zvyšování a prohlubování právního povědomí ve společnosti, dále pak nedostatku ucelených […]
18 října, 2016

Průlomové rozhodnutí Ústavního soudu v problematice souběhu funkcí

Nález Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 190/15, ze dne 13. září 2016 zásadním způsobem promlouvá do zatímní rozhodovací praxe soudů, která dlouhodobě zastává stanovisko nepřípustnosti souběhu funkcí. Souběhem funkcí v tomto kontextu rozumíme situace, kdy člen statutárního orgánu společnosti (např. jednatel nebo člen představenstva) má s touto společností rovněž […]
17 října, 2016

Nové nařízení o ochraně osobních údajů aneb jak si obstarat souhlas se zpracováním v roce 2018?

Dne 27. dubna 2016 bylo na půdě EU schváleno nařízení Evropského parlamentu a Radyč. 2016/679,tzv.obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které bude účinné od května 2018 (dále jako „Nařízení“). Ačkoliv je aktuální česká právní úprava zákonač. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů, v mnohém Nařízení podobná, nemělo by […]