Komora podporuje rozvoj právního povědomí a realizuje osvětovou činnost v nejrůznějších právních oblastech prostřednictvím přednášek, celodenních seminářů a konferencí, diskusních fór, tematicky zaměřených společenských akcí.

Jednotlivé vzdělávací a společenské akce jsou určeny:

  • Podnikatelské veřejnosti
  • Subjektům ze soukromé i veřejné sféry – statutárním orgánům, živnostníkům, profesionálům z oblasti lidských zdrojů či compliance, jakož i řadovým zaměstnancům, HR managerům i ostatním subjektům.
  • Odborné právní veřejnosti, která má zájem diskutovat o aktuálních právních problémech a dále se vzdělávat ve specifických oblastech práva.
  • Široké veřejnosti, která se, v úmyslu jednat vědomě v souladu s právem, hlouběji zajímá o právo a právní vědu.