Komora byla založena na základě poptávky ze strany subjektů veřejné i soukromé sféry, a to zejména proto, aby právně uvědomělým podnikatelům, jejich zaměstnancům, a také široké veřejnosti poskytla odborné vzdělání a právní rady z různých oblastí práva, se kterými se jednotlivé právní entity při výkonu jejich činnosti, jakož i široká veřejnost setkávají, a aby tak přispěla ke zlepšení právního povědomí a kultivaci právního prostředí.