Komora působí v širokém spektru právních oblastí, a to zejména v oblasti:

 • pracovního práva a compliance
 • ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví
 • korporátní problematiky
 • trestního práva a korupce
 • práva služebního poměru
 • hospodářské soutěže
 • práva životního prostředí
 • daňového práva
 • spotřebitelského práva
 • práva informačních technologií
 • BOZP/BHP
 • etiky a etikety
 • „soft skills“