Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve světle nařízení GDPRS problematikou nařízení GDPR se v poslední době velmi často setkáváme v médiích, v novinách i v odborných časopisech. V článku pro PharmaNEWS se zabýváme povinností jmenování pověřence pro kontrolu osobních údajů.