Covid-19 jako nemoc z povolání?

Již více než rok a půl se celý svět potýká s pandemií onemocnění Covid-19. Ačkoliv se její šíření dosud nepodařilo zastavit, uplynul již dostatek času pro vyvození určitých právních důsledků. Jedním z nich by s ohledem na níže uvedené mohlo být zařazení onemocnění Covid-19 na seznam nemocí z povolání.

Celý článek

Výkon práce ve svátek ve světle zákonné úpravy

V daném článku se zaměřujeme na problematiku nařizování výkonu práce ve svátek ze strany českých zaměstnavatelů, a to z pohledu jeho souladnosti se současnou právní úpravou obsaženou v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jako „Zákoník práce“). Svátek je v souladu s ustanovením § 91 Zákoníku práce dnem pracovního klidu, přičemž zaměstnavatel může práci v tento den nařídit jen výjimečně. Navzdory tomuto ustanovení se však v poslední době množí případy, kdy se zaměstnavatelé k nařizování práce ve svátek uchylují nikoliv jen výjimečně, ale nadto i v rozporu se zákonnými podmínkami. S ohledem na aktuálnost daného tématu proto níže stručně uvádíme rozbor příslušné právní úpravy týkající se této problematiky.

Celý článek

Zaměstnanecké benefity – tradice, trendy, nevyužívané benefity

Institut zaměstnaneckých benefitů nepředstavuje pro české pracovní prostředí žádnou novinku. Už Tomáš Baťa poskytoval svým zaměstnancům benefity v podobě zvýhodněného bydlení, možnosti zvýšení kvalifikace nebo podpory v nemoci. V dnešní době nízké nezaměstnanosti, kdy se zaměstnavatelé snaží udržet si své zaměstnance nebo nové schopné zaměstnance přijmout, přicházejí tito se stále novými zaměstnaneckými benefity. Na druhé straně i zaměstnanci jsou si tohoto trendu vědomi, a proto apelují na zaměstnavatele, aby jim benefity, které by jim mohla nabídnout konkurence, poskytoval.

Celý článek

Iniciativa Senátora Michálka - Návrh senátního návrhu ústavního zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů.

Dne 26.2.2017 byl doručen nový senátní tisk: č. 60

Celý článek


Přednosti a úskalí práce z domova

Práce z domova představuje flexibilní formu výkonu závislé práce, kdy zaměstnanec pracuje zcela nebo zčásti ze svého bydliště. Může mít několik různých podob. Pokud zaměstnanec pracuje z domova převážnou část své pracovní doby, označuje se jako homeworking. Pro příležitostnou práci z domova se obvykle v českém prostředí používá pojem home office (v zahraničí spíš pojem work from home).

Celý článek


Založení společnosti s r.o.

Opakovaně se v médiích setkáváme s informacemi, že založení společnosti s ručením omezeným je příliš složité, zdlouhavé a pro začínající podnikatele finančně náročné. K tomuto názoru přispívá také to, že společnosti s ručením omezeným jsou nejrozšířenější a nejčastější formou užívanou podnikateli pro zahájení podnikání. V zahraničí je možné založit obdobu české společnosti s ručením omezeným dokonce i za jediný den, což v České republice fakticky možné není.

Celý článek


Vymezení výpovědního důvodu ve výpovědi

Výpověď z pracovního poměru - věčné téma pracovněprávních vztahů a pomyslný strašák nejen zaměstnanců, ale také zaměstnavatelů. O tom, jaké náležitosti musí mít výpověď z pracovního poměru, toho bylo napsáno mnoho. Co ale výpověď z pracovního poměru nutně obsahovat nemusí, ačkoliv téměř vždy obsahuje, o tom se právní praxe tak často nezmiňuje.

Celý článek


Volba rozhodce aneb jak správně sjednat rozhodčí doložku

Rozhodčí řízení jakožto alternativní způsob řešení sporů každoročně nabývá na popularitě. Především stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (dále jako „Stálý rozhodčí soud“) zaznamenává každý rok stoupající agendu. V případě, kdy strany zvolí jako rozhodčí instituci Stálý rozhodčí soud, nebývá sjednání rozhodčí doložky problematické.

Celý článek