Iniciativa Senátora Michálka - Návrh senátního návrhu ústavního zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů.

Dne 26.2.2017 byl doručen nový senátní tisk: č. 60

Celý článek


Přednosti a úskalí práce z domova

Práce z domova představuje flexibilní formu výkonu závislé práce, kdy zaměstnanec pracuje zcela nebo zčásti ze svého bydliště. Může mít několik různých podob. Pokud zaměstnanec pracuje z domova převážnou část své pracovní doby, označuje se jako homeworking. Pro příležitostnou práci z domova se obvykle v českém prostředí používá pojem home office (v zahraničí spíš pojem work from home).

Celý článek


Založení společnosti s r.o.

Opakovaně se v médiích setkáváme s informacemi, že založení společnosti s ručením omezeným je příliš složité, zdlouhavé a pro začínající podnikatele finančně náročné. K tomuto názoru přispívá také to, že společnosti s ručením omezeným jsou nejrozšířenější a nejčastější formou užívanou podnikateli pro zahájení podnikání. V zahraničí je možné založit obdobu české společnosti s ručením omezeným dokonce i za jediný den, což v České republice fakticky možné není.

Celý článek


Vymezení výpovědního důvodu ve výpovědi

Výpověď z pracovního poměru - věčné téma pracovněprávních vztahů a pomyslný strašák nejen zaměstnanců, ale také zaměstnavatelů. O tom, jaké náležitosti musí mít výpověď z pracovního poměru, toho bylo napsáno mnoho. Co ale výpověď z pracovního poměru nutně obsahovat nemusí, ačkoliv téměř vždy obsahuje, o tom se právní praxe tak často nezmiňuje.

Celý článek


Volba rozhodce aneb jak správně sjednat rozhodčí doložku

Rozhodčí řízení jakožto alternativní způsob řešení sporů každoročně nabývá na popularitě. Především stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (dále jako „Stálý rozhodčí soud“) zaznamenává každý rok stoupající agendu. V případě, kdy strany zvolí jako rozhodčí instituci Stálý rozhodčí soud, nebývá sjednání rozhodčí doložky problematické.

Celý článek