Zákon o spotřebitelském úvěru

Nový zákon o spotřebitelském úvěru čeká už jen na podpis prezidenta republiky

Nový zákon o spotřebitelském, který vzejde v účinnost 1. prosince 2016,slibujemimo jiné zpřísnění podmínek pro poskytování tzv. mikropůjček, které většinou nebankovní subjekty poskytují jako krátkodobé, vysoce úročené půjčky do 5.000,- Kč. Přestožedoposud poskytovatelé mikropůjčeknebyli ze zákona povinniu svých klientů nikterak zkoumat jejich schopnost splácet úvěr, protožese na ně právní úprava účinného zákona o spotřebitelském úvěrunevztahovala, s příchodem nového zákona o spotřebitelském úvěru již i tyto subjekty budu povinni bonitu svých klientů ověřovat. Pokud tak neučiní, vystavují se riziku, že smlouva o úvěru bude od počátku neplatná a klient-spotřebitelbude hraditjen jistinu předmětného úvěru. Od tohoto opatření si zákonodárci slibujíeliminaci klamavých praktik poskytovatelů mikropůjček vůči spotřebitelům a snížení počtu exekucí a neschopnosti spotřebitelů své závazky splácet. Navíc zákon poskytovatelům úvěrů nově stanoví povinnost disponovat za účelem půjčování peněz licencí od České národní banky, která bude rovněž vykonávat dozor nad jejich činností.

Další novinkou, kterou zavádí zákon o spotřebitelském úvěru je možnost předčasného splacení celé hypotéky, a to bez jakýchkoliv sankcí. Poskytovatel hypotékysi tak bude moci dle nové právní úpravy naúčtovat jen účelně vynaložené náklady. Naopak za pozdní splátky bude poskytovateloprávněn požadovat pouze 0,1 % z dlužné částky a v případě smluvních pokut nejvýše 50 % z dlužné částky, maximálně však 200.000,- Kč.