Komora vznikla na základě poptávky a požadavku právně odpovědných subjektů na vznik entity, která bude přispívat ke zvyšování právního povědomí, informovat o aktuálních problémech souvisejících se společenskou odpovědností a upozorňovat na palčivé problémy specifických právních oblastí a subjektů, ať už z pozice zaměstnavatelů, podnikatelů, soutěžitelů, spotřebitelů a dalších. Za tímto účelem Komora začala šířit právní osvětu ve vztahu k řádné správě a činnosti, a to zejména v oblasti občanského práva, trestního práva, pracovního práva, daňového práva, ochrany osobních údajů a duševního vlastnictví, hospodářské soutěže, práva informačních technologií, spotřebitelského práva a práva životního prostředí.

Komora analyzuje aktuální problémy týkající se podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, vyhodnocuje jejich možná řešení a aktivně působí s cílem včas identifikovat problémy, vzdělávat a preventivně působit. Komora rovněž konzultuje aktuální témata ovlivňující činnost právně odpovědných subjektů s veřejnoprávními institucemi, a to za účelem vytvoření platformy právně odpovědného subjektu, který svá právní jednání vědomě činí v souladu s platnými právními předpisy ČR.

Tým přednášejících Komory se skládá z předních odborníků z daných oborů, kteří se zavázali aktivně působit v souladu se zásadami a cíli Komory a spolupodílet se tak na systému vzdělávání podnikatelských subjektů jakož i široké veřejnosti v jednotlivých oblastech práva.