Vzdělávání

Komora připravuje a vyvíjí širokou škálu školících programů z různých oblastí práva, jejichž cílem je pomáhat právně odpovědným subjektům, aby veškerá jejich právní jednání byla prováděna vědomě v souladu s právním řádem České republiky.

Přednášející

Tým přednášejících Komory právní odpovědnosti je tvořen předními odborníky v oblasti práva, daňového poradenství, zpracování auditů, duševního vlastnictví, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či z oblasti lidských zdrojů a styku s veřejností. Jejich teoretické zkušenosti jsou podpořeny nejen několikaletou praxí, ale také zálibou v jejich oboru.