Cílem Komory je šíření osvěty a zlepšování právního povědomí ve společnosti a zvýšení informovanosti široké veřejnosti, obchodních korporací a dalších subjektů, a to zejména v oblasti dodržování etických a právních pravidel. Cílem je také upozornit na aktuální problémy současné společnosti a mezery v právním řádu, usnadnit a zprostředkovat komunikaci se subjekty veřejné sféry. Komora se snaží kultivovat právní prostředí a motivovat právně odpovědné subjekty k tomu, aby jejich postupy byly prováděny vědomě v souladu s jasně danými právními předpisy České republiky.