Komora připravuje a vyvíjí širokou škálu školících programů z různých oblastí práva, jejichž cílem je pomáhat právně odpovědným subjektům, aby veškerá jejich právní jednání byla prováděna vědomě v souladu s právním řádem České republiky.