Daň z nabytí nemovitých věcí

Povinnost k úhradě daně z nabytí nemovitosti bude mít kupující

V listopadu 2016 nabyde účinnosti vládní návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jako „Novela“), povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí takpřechází výlučně na kupujícího.

Účinností Novely přejdouveškeré povinnosti poplatníka daně z prodávajícího jako převodce vlastnického práva k nemovité věci na kupujícího jako nabyvatele. Touto změnou bude také zrušen institut tzv. „ručitele daně“, který doposud vznikal přímo na základě jako pojistka pro případ, kdy by nedošlo k řádné úhradě daně.

Uvedenou změnou tak dojde ke zjednodušení celého administrativního procesu souvisejícího s úhradou daně z nabytí nemovitosti. Kupující však nově musí počítat s tím, že nad rámec dohodnuté kupní ceny zaplatí také daň z nabytí nemovitých věcí, která činí 4 % z kupní ceny nemovitosti. Zjednodušení procesu lze očekávat i ve vztahu k vymáhání nezaplacené daně, které může být provedeno i prodejem nemovitosti.

Novela nabyde účinnosti 1. listopadu 2016. Pro určeníosoby poplatníka daně, tj. toho, kdo je povinen daň z nabytí nemovitých věcí hradit, jerozhodný okamžik nabytí vlastnického práva, což je ve většině případů podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.