Oficiální zahájení Komory právní odpovědnosti

Praha, 7. března 2017

Slavnostní zahájení působení Komory právní odpovědnosti (KPO) proběhlo poslední únorový den, 28.02.2017, v honosném prostředí hotelu Hoffmeister. Řečníci, mezi nimiž nechyběl Ladislav Špaček, upozornili na potřebu podpory společensky odpovědných firem a představili cíle KPO. Akce se účastnili významní hosté z oblasti veřejného i soukromého sektoru, politiky, zástupců významných společností i spolupracujících subjektů.

Ředitelka Komory právní odpovědnosti, Alice Kubíčková, v úvodu představila projekt, jehož účelem je zvyšování právního povědomí a kultivace právního prostředí i šíření osvěty nejen v oblasti práva, ale i v oblasti společenské odpovědnosti, etiky a etikety a zprostředkování dialogu mezi soukromým a veřejným sektorem. „Komora právní odpovědnosti tak činí prostřednictvím seminářů, školení, kulatých stolů, diskusních panelů i elektronicky, prostřednictvím e-learningových kurzů InCompliance, na kterých spolupracuje s jedním z předních světových vydavatelů a poskytovatelů informačních produktů a služeb, jedním z partnerů Komory právní odpovědnosti, vydavatelstvím Wolters Kluwer,” doplňuje Alice Kubíčková.

K dalším významným partnerům KPO patří pojišťovna D.A.S., advokátní kancelář LP Legal, hotel Hoffmeister a mnohé další.

Po představení KPO a její činnosti předala paní ředitelka Alice Kubíčková slovo generální ředitelce pojišťovny D.A.S, paní magistře Jitce Chizzole. Ta hovořila o zodpovědné spolupráci mezi pojišťovnou a KPO či o tom, jak je v dnešní době, plné neucelených informací, potřeba mít někoho, kdo slouží jako platforma k podoře myšlenky společensky odpovědných firem.
Po paní ředitelce pojišťovny D.A.S. se chopil slova pan ředitel Wolters Kluwer, Petr Král, který KPO především popřál mnoho štěstí. Dále krátce hovořil odborník na etiku a etiketu, dřívější mluvčí prezidenta Václava Havla, pan Ladislav Špaček, který s KPO spolupracuje mj. v rámci konání osvětové činnosti a aktivně ji také podporuje. Velmi příjemný večer podtrhl zvuk harfy a vrcholný lesk události dodala operní pěvkyně se srbskými kořeny Pavlína Senič.

O Komoře právní odpovědnosti

KPO slouží jako široká platforma k podpoře myšlenky společensky odpovědných firem, ke zlepšení právního povědomí a dodržování a respektování platných právních předpisů. KPO se aktivně účastníněkolika projektů, mezi něž patří mj. projekt Ministerstva práce a sociálních věcí nazvaný „22 % k rovnosti“, který se zabývá eliminací nerovného přístupu v odměňování žen a mužů, dále pak projekt InCompliance, zaměřující se na školení zaměstnanců společností v souvislosti s riziky spojenými s trestní odpovědností právnických osob a mnohé další.
Více informací naleznete na www.komorapravniodpovednosti.cz.

Kontakt pro média:
Michaela Studená
Communication Lab, s.r.o.
+420 608 307 205
michaela@commlab.cz