Představitelé Komory spolupracují na projektu MPSV 22 % k rovnosti

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV v současné době pracuje na Projektu „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“ (22% K ROVNOSTI), do kterého přizvalo odborníky působící ve veřejné i soukromé sféře, kteří se eliminací nerovného přístupu k odměňování žen a mužů dlouhodobě zabývají.

V rámci klíčové aktivity 2, která cílí na uplatňování legislativy v oblasti odměňování žen a mužů (dále jako „KA 2“), působí kromě zástupců z MPSV, Státního úřadu inspekce práce (dále jako „SÚIP“) a Kanceláře Veřejné ochránkyně práv také odbornice na pracovní právo, advokátka a ředitelka Komory Mgr. Alice Kubíčková, LL.M., která se problematice diskriminace žen a mužů a šikany na pracovišti dlouhodobě věnuje.

Hlavním úkolem pracovní skupiny KA 2 bude na základě kontrol SÚIP definovat důvody nerovného odměňování žen a mužů, zpracovat analytické zprávy o zjištěních vzešlých z provedených kontrol a následně připravit znění Metodického návodu pro kontrolu odměňování žen a mužů. Tento návod bude sloužit zaměstnavatelům k prevenci nerovností v odměňování žen a mužů a bude rovněž pomáhat kontrolním orgánům při odhalování diskriminace žen a mužů, pokud jde o jejich odměňování za práci.