Vznikla Komora právní odpovědnosti

V závěru roku 2016 zahájila svou činnost Komora právní odpovědnosti (dále KPO), sloužící jako široká platforma k podpoře myšlenky společensky odpovědných firem, ke zlepšení právního povědomí a dodržování a respektování platných právních předpisů.

„Komora vznikla na základě dlouhodobé potřeby zvyšování a prohlubování právního povědomí ve společnosti, dále pak nedostatku ucelených informací o aktuálních právních, etických a souvisejících otázkách a v neposlední řadě z potřeby hlubšího pojetí problematiky slušného a vhodného chování a společenské odpovědnosti v České republice. Cílem komory je primárně upozorňovat na problémy a témata ze specifických oblastí a z pozice různých subjektů. Ať už se jedná o zaměstnavatele, podnikatele, soutěžitele a další“ říká ředitelka a zakladatelka KPO, magistra Alice Kubíčková.

Celý článek naleznete zde.